Om oss

Om oss

Berg Eiendom Haugaland as

eier og forvalter næringseiendommer på Haugalandet.
Porteføljen utgjør over 130.000 m2 tomteareal, hvorav ca 100.000 m2 er leieareal, fordelt på 12 bygg.

Vår leieportefølje spenner fra offentlige leietakere som politi/legevakt og brannstasjon til handel, industri, store og små kontorer.

Vi har lang erfaring med å tilpasse aktuelle lokaler til leietakers spesielle behov.

Berg Eiendom har hovedkontor i Bergsenteret, Longhammarvegen 36.